zeszyty strategia marketingowa

Co powinna zawierać strategia marketingowa?

Strategią marketingową określamy plan działań firmy, które mają określony, konkretny i pojedynczy cel. Gdy określimy cel, można dobierać do niego odpowiednie narzędzia i metody, które pozwolą na jego osiągnięcie. Wskażą też na mocne i słabe strony w firmie, a także określą potencjalne zagrożenia i możliwości, które się przed nią otwierają. Jak powinna wyglądać strategia marketingowa? Zapraszam do lektury